uslit.sav.sk
1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Program
Partneri
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
​S​upported using public funding by Slovak Arts Council
Pozvánka: Kázne a reči

21. novembra 2017
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
verejná výskumná inštitúcia