Cena SAV 2023 za Literárne krajiny Bratislavy

2560

V Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku udelili 28. júna 2024 najprestížnejšie ocenenia vedcom, vedkyniam a kolektívom – Ceny Slovenskej akadémie vied za rok 2023.

Cenu SAV 2023 za výsledky vedeckovýskumnej práce si odniesol aj autorský kolektív Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i., v zložení: Mgr. Radoslav Passia, Ph.D., doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc., Mgr. Katarína Badžgoňová, doc. PhDr. Anikó Dušíková, CSc., Mgr. Michal Habaj, PhD., Mgr. Matej Masaryk, PhD., Mgr. Vladimíra Mravcová, PhD., Mgr. Viliam Nádaskay, PhD., Jana Pátková, doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., za vedeckú publikáciu Literárne krajiny Bratislavy: obraz mesta po roku 1918 (Bratislava : VEDA, 2023).

Tešíme sa, že po nominácii do nominačného výberu 20 kníh v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2023 je tento titul ocenený aj za vedecký prínos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Martin Bystriansky

Viac informácií nájdete na webstránke SAV.