e-Library

LITTERARIA

Literárnovedný zborník, redigovaný pracovníkmi Ústavu slovenskej literatúry SAV (1958 – 1973), resp. Literárnovedného ústavu SAV (od 1973), vydávaný vo forme ročenky vydavateľstvom SAV v Bratislave. Spočiatku mal zborník podtitul Štúdie a dokumenty a publikoval príspevky v širokom tematickom rozpätí (literárna teória, literárna história, literárna biografistika, pramene). Neskôr prevažovali monotematické čísla. Zborník predstavoval spolu s vedeckým časopisom Slovenská literatúra základnú metodologickú platformu súvekej slovenskej literárnej vedy. Vydávanie akademickej ročenky bolo ukončené 28. zväzkom v roku 1988.

1958_Litteraria_I.pdf
1959_Litteraria_II.pdf
1960_Litteraria_III.pdf
1961_Litteraria_IV.pdf
1962_Litteraria_V.pdf
1963_Litteraria_VI.pdf
1964_Litteraria_VII.pdf
1965_Litteraria_VIII.pdf
1966_Litteraria_IX.pdf
1967_Litteraria_X.pdf
1968_Litteraria_XI.pdf
1971_Litteraria_XII.pdf
1972_Litteraria_XIV.pdf
1976_Litteraria_XVIII.pdf
1977_Litteraria_XIX.pdf
1978_Litteraria_XX-XXI.pdf
1980_Litteraria_XXII.pdf
1982_Litteraria_XXIII.pdf
1987_Litteraria_XXIV.pdf
1987_Litteraria_XXV.pdf