Podujatia
logo SAV
 
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
 
budova USLL SAV
Adresa
   Ústav slovenskej literatúry SAV
   Dúbravská cesta 9
   841 04 Bratislava
Kontakt
   sekretariát riaditeľky:
   Veronika.Kubickova@savba.sk
  
   02 / 5441 6025
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
VITAJTE NA STRÁNKACH ÚSTAVU SLOVENSKEJ LITERATÚRY SAV

Ústav vykonáva základný výskum zameraný na dejiny slovenskej literatúry, súčasnú slovenskú literatúru, metodológiu a dejiny literárnej vedy a poetiku a teóriu literatúry.
Nové knihy
Back
Next
Pozvánka Jelšava 2018

15. - 16. novembra 2018
Zmena adresy od 30. 4. 2018

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava