Konferencia Ivan Štrpka – Ideme ďalej!

1586

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK v Bratislave, Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i., a Platforma pre literatúru a výskum vás pozývajú na vedeckú konferenciu Ivan Štrpka – Ideme ďalej! Bude sa konať vo štvrtok 19. septembra 2024 od 9.00 na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na Gondovej 2, v miestnosti 239.

Konferencia sa uskutoční pri príležitosti významného životného jubilea jednej z kľúčových osobností slovenskej literatúry – Ivana Štrpku (1944), člena skupiny Osamelí bežci. Uvítame príspevky zamerané na reflexiu tvorby Ivana Štrpku, Ivana Laučíka či Petra Repku, koncipované však môžu byť aj širšie, s dôrazom na skupinu Osamelí bežci a jej miesto v slovenskej literatúre od 60. rokov 20. storočia po súčasnosť či v medziliterárnych a intermediálnych kontextoch.

Prihlášky (názov príspevku a krátku anotáciu) posielajte do 20. augusta 2024 na adresu: veronika.racova@uniba.sk alebo ivana.hostova@savba.sk.

Vybrané príspevky do podoby štúdií budú uvedené v reprezentatívnej publikácii pripravenej v spolupráci so Slovenským literárnym centrom.

Podujatie podporili: Fond LITA, Slovenské literárne centrum, Nadácia mesta Bratislavy