Kázne a reči 2. Pozvánka na konferenciu

1094

ÚSlL SAV v spolupráci s ÚČL AV ČR usporiada 30. 11. až 1. 12. 2020 v Bratislave konferenciu Kázne a reči II. Kazateľstvo v čase krízy. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

http://www.uslit.sav.sk/kazani_a_reci_pozvanka-2/