Letná škola – Dva dni so slovenskou literatúrou 2024

760

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i., pozýva pedagogičky a pedagógov základných škôl, stredných škôl a gymnázií a študentky a študentov učiteľstva odboru slovenský jazyk a literatúra na šiesty ročník letného vzdelávacieho podujatia k problematike vyučovania slovenskej literatúry Dva dni so slovenskou literatúrou. Prednášky, interpretačné cvičenia, diskusie a tematické vychádzky sú zamerané na obsahové rozšírenie a inováciu vyučovania literatúry a hľadanie spôsobov, ako žiakov a študentov priviesť k čítaniu a ukázať im, čo všetko im literatúra ponúka a kde všade sa s ňou môžu stretnúť.

Dátum konania: 14. – 15. augusta 2024 (streda, štvrtok)
Miesto konania: Ústav slovenskej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 4
Kapacita: 28 účastníkov
Uzavretie prihlášok: 12. júla 2024 (alebo do naplnenia kapacity)

Podujatie je bezplatné.
Cestovné, stravné a ubytovanie si hradia účastníci sami.

V prípade vášho záujmu prosíme o vyplnenie prihlášky.
https://forms.gle/9wfhQZ7AYRneFYB37