Projektová činnosť

Medzinárodné

Procesy sebaidentifikácie po roku 1918
Processes of Self-Identification after 1918
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 1.12.2007
Literatúra socialistického realizmu
Literature of Socialist Realism
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 1.1.2007

Národné

Literárny text, poetika, umelecká práca
Literary Text, Poetics, Artistic Work
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Prušková Zora, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Poetika slovenskej literatúry po r. 1945
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Autor a subjekt II. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Diferencia. Identity a hranice II.
Difference. Self-identifications and borders II.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Sebaidentifikácie a hranice
Self-identifications and Limits
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2007