Projektová činnosť

Medzinárodné

Ako čítať traktát
How to read a tract
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2008 – 28.2.2009

Národné

Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry)
Subject – Intention – Text (Subjects of Poetics of Older Slovak Literature)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí
Neglected Context. Occasional genres in Slovak literature in the 16th – 18th centuries
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2018 – 30.9.2022
Prejavy synkretizmu v poetike cirkevných piesní v slovenskej protestantskej literatúre 16. – 18 storočia.
Expression of Syncretism in Poetics of Hymns in Slovak Protestant Literature in the 16th – 18th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Liturgia každodennosti v slovenskej protestantskej hymnistike 16. – 18. storočia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Veľkonočné piesn – Typológia veľkonočných piesní v slovenských evanjelických kancionáloch 17. a 18. storočia
Typology of the Eastern Hymnsin the Slovak Lutheran Hymnbooks of the 17th and 18th centuries
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
Teoretické aspekty stvárnenia fenoménu premeny v umení pre deti a mládež
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Malé literárne žánre v 18. storočí
Little Literary Genres in 18th Century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2010
AD FONTES /Zo žánrovej a druhovej problematiky v staršej literárnej kultúre/
Ad fontes / From the genetic problems and a type issues in the older Slovak literatury culture/
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008