Projektová činnosť

Medzinárodné

Diskurzivita literatúry 19. storočia v česko-slovenskom kontexte
The Discursivity of the Literature of XIXth Century in the Czech-Slovak Context
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2016

Národné

Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 21. storočia
Poetics of text and poetics of the event in modern Slovak Literature from the 18th to the 21st century
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2018 – 30.9.2022
Poetika slovenskej literatúry po r. 1945
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
APVV Dejiny po 1 – Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945
History of Slovak Literature after 1945
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
Dejiny po 1945 – Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945
History of Slovak Literature after 1945
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Čítame texty slovenskej literatúry 19.storočia /Sondy do slovenskej literatúry 19.storočia/
Reading the Texts of the Slovak Literature of the 19th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009