Projektová činnosť

Národné

DISPRO – Digitálna zbierka slovenskej prózy
Digital Collection of Slovak Prose
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Navrátil Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Modernizmus v slovenskej literatúre II
Modernism in Slovak Literature II
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť
Textological and editorial research of selected editions of poetry collections published since the second mid-20th century to the present
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Navrátil Martin, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021