Publikačná činnosť

Barborík, Vladimír

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • BARBORÍK, Vladimír. Vilikovského Bratislava chôdze a práce: Peší príbeh = Walking and Working in Bratislava: Vilikovský’s Pedestrian Story. In Aspekty literárnovedné a jazykovedné V : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. – Ružomberok : Verbum, 2022, s. 260-279. ISBN 978-80-561-0970-0. (VEGA 2/0069/19 : "Geopoetika" Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918) Typ: AEDA
  • BARBORÍK, Vladimír – DOSKOČIL, Zdeněk. "… otázce národní typologie se raději obloukem vyhýbám". In Platforma pre literatúru a výskum, 2022, roč. 7, s. 1-5. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/253 Typ: BDF
  • BARBORÍK, Vladimír. Rozlúčka s "postavou k podpírání" : nad posledným zväzkom edície Juráčkových denníkov. In Kapitál, 2022, roč. 6, č., s. 26-27. ISSN 2585-7851. Recenzia na: Deník IV. 1974 – 1989 / Juráček. – Praha : Torst, 2021. Typ: EDI
  • BARBORÍK, Vladimír. Próza a udalosť. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2022, roč. 7, s. 1-3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Šesť cudzincov / Marek Vadas. – Levice : KK Bagala, 2021. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/255 Typ: EDI
  • BARBORÍK, Vladimír. Kontexty Rakúsovej Ľútostivosti. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2022, roč. 7, s. 1-3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Ľútostivosť / Stanislav Rakús. – Levice : KK Bagala, 2021. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/257 Typ: EDI