Publikačná činnosť

Brtáňová, Erika

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • BRTÁŇOVÁ, Erika – RÁGYANSZKI, Juraj. Matej Markovič (1707 – 1762) : pramenná edícia [Matej Markovič (1707 – 1762). The Source Edition]. [1. vydanie]. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2022. 183 s. ISBN 978-615-5330-23-0 (VEGA 2/0045/21 : Subjekt – intencia – text) Typ: AAA
  • BRTÁŇOVÁ, Erika. Náboženské vzdelávanie a tradičná kultúra. In Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1. vydanie. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 126-184. ISBN 978-80-974276-1-0. (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Typ: ABB