Publikačná činnosť

Horváth, Tomáš

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • HORVÁTH, Tomáš. Manekýni, Demiurg a Bruno Schulz. Kontexty schulzovskej štúdie Ireny Kossowskej = Mannequins, Demiurge and Bruno Schulz Notes on Irena Kossowska’s Reading of Bruno Schulz. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 3, s. 297-303. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.3.9 (VEGA 2/0066/20 : Modernizmus v slovenskej literatúre II) Typ: ADNB