Publikačná činnosť

Matejovič, Pavel

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • MATEJOVIČ, Pavel. Démon kontroverznosti. Autor a jeho tvorba – súlad alebo rozpor? = Demon of Controversy. Author and his Work – Accord or Discord? In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 1, s. 35-43. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.1.3 (VEGA č. 2/0078/21 : Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia) Typ: ADNB