Publikačná činnosť

Taranenková, Ivana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • PALKOVIČOVÁ, Eva. Reprezentácie každodennosti v slovenskej próze šesťdesiatych rokov 19. storočia = Representations of everyday life in the Slovak prose of the 1860s. Školiteľ: Ivana Taranenková. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022. 150 s. Typ: DAI
  • TARANENKOVÁ, Ivana. Od koho a ku komu? : ukrajinská otázka v sporoch o slovenskú identitu. In Knižná revue, 2022, roč. 32, č. 10, s. 8-9. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
  • TARANENKOVÁ, Ivana. Zrodenie slovenského kapitalizmu z ducha kotolne : (Privatizácia po slovensky: prípad hotela Ambassador). In Kapitál, 2022, roč. 6, č. 8, s. 12-13. ISSN 2585-7851. Typ: BDF