Publikačná činnosť

Piroščáková, Jana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • PIROŠČÁKOVÁ, Jana. Slovak Tales and the Collections of Pavol Dobšinský. In The Oxford Handbook of Slavic and East European Folklore. – Oxford : Oxford University Press, 2022, 28 s. ISBN 9780190080785. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190080778.013.15 Typ: ABC
  • PIROŠČÁKOVÁ, Jana. Drobničky z kuchárskej knihy Terézie Vansovej. In VANSOVÁ, Terézia. Nová kuchárska kniha. – Bratislava : Tatran, 2022, s. 7-15. ISBN 978-80-222-1217-5. Typ: BEF