Publikačná činnosť

Zajac, Peter

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • ZAJAC, Peter. Kunderove pohyblivé sviatky. In Poetika festivity. – Bratislava : Veda, 2021, s. 136-154. ISBN 978-80-224-1935-2. (APVV-17-0489 : Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 20. storočia) Typ: AEDA
  • ZAJAC, Peter. Úvod. In Poetika festivity. Editor Peter Zajac ; recenzenti Zornitza Kaualarska, Jelena Paštéková. – Bratislava : Veda, 2021, s. 6-10. ISBN 978-80-224-1935-2. (APVV-17-0489 : Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 20. storočia) Typ: BEF
  • Poetika festivity. Editor Peter Zajac ; recenzenti Zornitza Kaualarska, Jelena Paštéková. Bratislava : Veda, 2021. 158 s. ISBN 978-80-224-1935-2 (APVV-17-0489 : Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 20. storočia) Typ: FAI