Publikačná činnosť

Vaneková, Oľga

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • BRAXATORIS, Martin – RIŠKOVÁ, Lenka – VANEKOVÁ, Oľga. Plamene lásky : obraz manželstva a ideál manželky v príležitostnej poézii 16. – 18. storočia = Flames of Love. The Image of Marriage and the Ideal of the Wife in Occasional Poetry of the 16th – 18th Centuries. Recenzenti Marián Kamnečík, Miroslav Lysý, Angela Škovierová. Bratislava : Veda, 2022. 151 s. ISBN 978-80-224-1958-1 (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Typ: AAB
  • VANEKOVÁ, Oľga. Plausus epithalamicus a Svadební plesání : podoby epithalamia v príležitostnej poézii Michala Semiana. In Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. – Bratislava : Veda, 2022, s. 104-120. ISBN 978-80-224-1933-8. (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Typ: ABD