Publikačná činnosť

Rišková, Lenka

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • RIŠKOVÁ, Lenka. Zuzany Laučekové v príležitostných básňach Bohuslava Tablica : (Vplyv osobnosti dedikanta na básnický prejav autora príležitostnej básne) = Mother and Daughter Zuzana Laučeková in Bohuslav Tablic’s Occasional Poem. In Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. – Bratislava : Veda, 2022, s. 121-144. ISBN 978-80-224-1933-8. (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Typ: ABD
  • RIŠKOVÁ, Lenka. Príležitostná poézia z prelomu 18. a 19. storočia a editorské riešenia jej aktuálneho sprístupňovania = Late 18th and Early 19th Century Occasional Poetry From the Perspective of Contemporary Editorial Strategies. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. – Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 1954 -, 2022, roč. 69, č. 2, s. 148-158. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.2.4 (VEGA 2/0045/21 : Subjekt – intencia – text) Typ: ADNB