Publikačná činnosť

Csiba, Karol

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • BYSTRZAK, Magdalena – CSIBA, Karol. Zmena v praxi (limity – možnosti – spory) : slovenská kultúra prvej polovice 20. storočia pod tlakom modernizácie = Change in Practice ( limitations – possibilities – disputes) ; recenzenti Rudolf Chmiel, Vlasta Jaksicsová. Bratislava : Veda, 2022. 192 s. ISBN 978-80-224-1944-4 (VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia) Typ: FAI
  • CSIBA, Karol. Mladé Slovensko – vykročenie, vízie, program = A Step Forward, Visions, Programme. In BYSTRZAK, Magdalena – CSIBA, Karol. Zmena v praxi (limity – možnosti – spory) : slovenská kultúra prvej polovice 20. storočia pod tlakom modernizácie. – Bratislava : Veda, 2022, s. 52-70. ISBN 978-80-224-1944-4. (VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia) Typ: AEDA
  • CSIBA, Karol. "Prepisovanie" pamäti v spomienkovej v knihe Mila Urbana Na brehu krvavej rieky (1994) = "Rewriting" the Memory in Milo Urban’s Memoirs Na brehu krvavej rieky ([On the bank of a bloody river] 1994. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 3, s. 258-267. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.3.4 (VEGA 2/0066/20 : Modernizmus v slovenskej literatúre II) Typ: BDNB