Publikačná činnosť

Csiba, Karol

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • CSIBA, Karol. Tri súčasné poviedkárske kódy. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-4. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://www.plav.sk/node/278 Typ: BDF
  • CSIBA, Karol. "Ako dnes ovenčiť hlavu spisovateľa vavrínom?" : cena Anasoft litera je tu s nami už sedemnásť rokov: anketa. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 75-76. ISSN 2585-8912. Typ: GII