Publikačná činnosť

Hostová, Ivana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • HOSTOVÁ, Ivana. Biela? Skôr bl(e)ak. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: K bielej / Katarína Kucbelová. – Kordíky : Skalná ruža, 2022. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/283 Typ: EDI