Publikačná činnosť

Bystrzak, Magdalena

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • BYSTRZAK, Magdalena. Stanisław Brzozowski a Alexander Matuška – "špajzová nirvána existencie" alebo "okyptený život" = Stanisław Brzozowski a Alexander Matuška – "the pantry nirvana of existence" or "life truncated". In BYSTRZAK, Magdalena – CSIBA, Karol. Zmena v praxi (limity – možnosti – spory) : slovenská kultúra prvej polovice 20. storočia pod tlakom modernizácie. – Bratislava : Veda, 2022, s. 96-113. ISBN 978-80-224-1944-4. (VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia) Typ: AEDA
  • BYSTRZAK, Magdalena. "…vytvárame papierový svet. Každý svoj…". In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2022, roč. 7, s. 1-4. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: http://plav.sk/node/259 Typ: BDF
  • BYSTRZAK, Magdalena. Úvod. In BYSTRZAK, Magdalena – CSIBA, Karol. Zmena v praxi (limity – možnosti – spory) : slovenská kultúra prvej polovice 20. storočia pod tlakom modernizácie ; recenzenti Rudolf Chmiel, Vlasta Jaksicsová. – Bratislava : Veda, 2022, s. 6-10. ISBN 978-80-224-1944-4. (VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia) Typ: BEF
  • BYSTRZAK, Magdalena – CSIBA, Karol. Zmena v praxi (limity – možnosti – spory) : slovenská kultúra prvej polovice 20. storočia pod tlakom modernizácie = Change in Practice ( limitations – possibilities – disputes) ; recenzenti Rudolf Chmiel, Vlasta Jaksicsová. Bratislava : Veda, 2022. 192 s. ISBN 978-80-224-1944-4 (VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia) Typ: FAI