Publikačná činnosť

Nádaskay, Viliam

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • NÁDASKAY, Viliam. Čas a priestor, subjekt a pamäť. Malé veľké mesto Kataríny Kucbelovej = Time and Space, Subject and Memory. Katarína Kucbelová’s Malé veľké mesto [Little big city]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 1, s. 18-24. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.1.2 (VEGA 2/0069/19 : "Geopoetika" Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918) Typ: ADNB
  • NÁDASKAY, Viliam. Jozef Tomášik-Dumín – sám v DA V-e. In BYSTRZAK, Magdalena – CSIBA, Karol. Zmena v praxi (limity – možnosti – spory) : slovenská kultúra prvej polovice 20. storočia pod tlakom modernizácie. – Bratislava : Veda, 2022, s. 71- 95. ISBN 978-80-224-1944-4. (VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia) Typ: AEDA
  • NÁDASKAY, Viliam. Kanda, Roman: Český literárněvědný marxismus. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 3, s. 316-319. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Český literárněvědný marxismus. Kapitoly z morerního projektu / Roman Kanda. – Brno ; Praha : Host : Ústav pro českou literaturu AVČR, 2021. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.3.13 Typ: EDI