Publikačná činnosť

Péterová, Martina

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • PÉTEROVÁ, Martina. Charvát, Martin: Zázračné přížení. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 4, s. 425-427. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval / Martin Charvát. – Praha : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2020. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.11 Typ: EDI