Publikačná činnosť

Péterová, Martina

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • PÉTEROVÁ, Martina. Blízke a vzdialené v ranej tvorbe Jána Poničana. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. – Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 48. ISBN 978-86-6153-714-1. Typ: AFG