Publikačná činnosť

Zlejšia, Barbora

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • ZLEJŠIA, Barbora. Kritické vydanie próz Štefana Krčméryho = Critical edition of Štefan Krčméry’s Prose Works. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 2, s. 172-179. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.2.6 (VEGA 2/0066/20 : Modernizmus v slovenskej literatúre II) Typ: ADNB