Publikačná činnosť

Zlejšia, Barbora

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • ZLEJŠIA, Barbora. Reflexia literatúry dolnozemských Slovákov v diele Štefana Krčméryho. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. – Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 66-67. ISBN 978-86-6153-714-1. Typ: AFG