Publikačná činnosť

Brtáňová, Erika

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • BRTÁŇOVÁ, Erika. Osvietenské písanie Ladislava Bartolomeidesa : rozhovor Jozefa II. s Matejom I. Korvínom v kráľovstve mŕtvych = Ladislav Bartholomeides´s Writing of Enlightenment. Recenzenti Erika Juríková, Pavol Markovič. Bratislava : Veda, 2022. 140 s. ISBN 978-80-224-1930-7 (VEGA 2/0043/18 : Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa) Typ: AAB