Základné info

Matejovič, Pavel Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
Rok narodenia: 1963
Vysokoškolské vzdelanie: Pedagogická fakulta Nitra, učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ (1981 – 1985)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 2000 (PhD.), 2001 (samostatný vedecký pracovník IIa)
Odborné zameranie: literárna teória, slovenská literatúra po roku 1945, Vladimír Mináč
Jazykové kompetencie: poľský jazyk, anglický jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 1998