Základné info

Vráblová, Timotea Mgr., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
narodenia: 1968
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra (1986 – 1991)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 1997 (CSc.), 2012 (samostatný vedecký pracovník IIa)
Odborné zameranie: slovenská literatúra 17. – 18. storočia, duchovná pieseň, detská literatúra
Jazykové kompetencie: anglický jazyk, nemecký jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 1991