Základné info

Zajac, Peter prof. PhDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
Rok narodenia: 1946
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor slovenský jazyka a literatúra – nemecký jazyk a literatúra (1966 – 1970)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 1988 (CSc.), 1993 (doc., DrSc.), 1996 (Prof.)
Odborné zameranie: literárna teória, slovenská literatúra po roku 1945, koncepcie literárneho romantizmu
Jazykové kompetencie: nemecký jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 1981