Základné info

Csiba, Karol Mgr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie / Šéfredaktor časopisu Slovenská literatúra
Rok narodenia: 1975
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor história – slovenský jazyk a literatúra (1995 – 2001)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 2006 (PhD.), 2016 (samostatný vedecký pracovník IIa)
Odborné zameranie: slovenská literatúra 20. storočia, autobiografický a memoárový žáner
Jazykové kompetencie: anglický jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 2007
Priebeh pracovných pozícií:
2015 – 2019: vedecký tajomník ústavu
od 2016: hlavný redaktor vedeckého časopisu Slovenská literatúra