Základné info

Horká, Ľudmila Mgr.

externá doktorandka