Základné info

Bystrzak, Magdalena Mgr., Ph.D.

Vedecká tajomníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Tel.: 02/ 5441 6025
Rok narodenia: 1986
Vysokoškolské vzdelanie:
Magisterské štúdium: Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej, odbor: slovakistika (2005 – 2010), bohemistika v rámci individuálneho študijného plánu (2007 – 2010)
Doktorandské štúdium: Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Slovanské literatury (2010 – 2016)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 2017 (Ph.D.)
Odborné zameranie:
spory s národnoobrodeneckým modelom národnej kultúry, dejiny literárnej kritiky (prvá polovica 20. storočia)
Jazykové kompetencie: anglický jazyk, poľský jazyk (rodený hovoriaci)
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 2017