Základné info

Bystrzak, Magdalena Mgr., Ph.D.

Vedecká tajomníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Tel.: 02/ 5441 6025
Rok narodenia: 1986
Magisterské štúdium: Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej
Doktorandské štúdium: Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Slovanské literatury
Jazykové kompetencie: anglický jazyk, poľský jazyk (rodený hovoriaci)
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 2017