Základné info

Palkovičová, Eva Mgr., PhD.

Interná doktorandka / Oddelenie literárnej histórie