Základné info

Hroncová, Ľubica Mgr., PhD.

odborná pracovníčka / technická a jazyková redaktorka časopisu Slovenská literatúra