Základné info

Hroncová, Ľubica Mgr., PhD.

odborná pracovníčka / výkonná a jazyková redaktorka časopisu Slovenská literatúra