Základné info

Mezeiová, Adelaida PhDr.

výkonná redaktorka časopisu Slovenská literatúra