Základné info

Kališová, Romana Mgr.

interná doktorandka / Oddelenie literárnej histórie