Základné info

Kubičková, Veronika

sekretárka riaditeľky
Tel.: 02/ 5441 6025