uslit.sav.sk
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Publikácie ústavu
Predaj publikácií

Publikácie z produkcie vedeckých pracovníkov USlL SAV si môžete zakúpiť v predajniach vydavateľstva VEDA, v internetových kníhkupectvách ARTFORUM, KALLIGRAM, UNIKNIHY a prostredníctvom knižných distribučných firiem Inform Žilina a Partner Technic Bratislava.

Publikácie, ktorých vydavateľom je Ústav slovenskej literatúry SAV, si môžete osobne alebo na faktúru/dobierku zakúpiť na adrese:

  Ústav slovenskej literatúry SAV
  sekretariát
  Konventná 13
  811 03 Bratislava 1
  veronika.kubickova@savba.sk
Back
Next
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied