Online databáza

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • HORVÁTH, Tomáš. Medzi invariantom a idiolektom : detektív, dobrodružstvo, des. Vedeckí recenzenti Pavel Kořínek, Marcel Forgáč. Bratislava : Veda, 2019. 425 strán. ISBN 978-80-224-1799-0(VEGA 2/0074/16 : Poetika slovenskej literatúry po roku 1945). Typ: AAB