Online databáza

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • HORVÁTH, Tomáš. Medzi invariantom a idiolektom : detektív, dobrodružstvo, des [Between Invariant And Idiolect: Detective, Adventure, Dread]. Vedeckí recenzenti Pavel Kořínek, Marcel Forgáč. Bratislava : Veda, 2020. 425 strán. ISBN 978-80-224-1799-0(VEGA 2/0074/16 : Poetika slovenskej literatúry po roku 1945). Typ: AAB

    Citácie:
    [6] MALÍČEK, Juraj. O žánroch vedecky a s láskou (Tomáš Horváth: medzi invariantom a idiolektom. Detektív, dobrodružstvo, des. In: Knižná revue, 2020, č. 06, s. 20 – 21. ISSN 1336 – 247X.