Oddelenie literárnej histórie

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Barborík, Vladimír doc. Mgr., CSc.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
Vladimir.Barborik@savba.sk
Braxatoris, Martin Mgr., PhD.
vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Martin.Braxatoris@savba.sk
Brtáňová, Erika doc. PhDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Erika.Brtanova@savba.sk
Bystrzak, Magdalena Mgr., Ph.D.
Vedecká tajomníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
magdalena.bystrzak@savba.sk 02/ 5441 6025
Csiba, Karol Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie / Šéfredaktor časopisu Slovenská literatúra
csiba0@gmail.com
Habaj, Michal Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
michalhabaj@gmail.com
Hostová, Ivana Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
Ivana.Hostova@savba.sk
Hučková, Dana Mgr., CSc.
Samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov / vedecká editorka časopisu Slovenská literatúra
Dana.Huckova@savba.sk
Nádaskay, Viliam Mgr., PhD.
vedecký pracovník – postdoktorand/ Oddelenie literárnej histórie
viliam.nadaskay@savba.sk 02/54416025
Palkovičová, Eva Mgr., PhD.
Oddelenie literárnej histórie
eva.palkovicova@savba.sk
Passia, Radoslav Mgr., Ph.D.
Zástupca riaditeľky / samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
Radoslav.Passia@savba.sk 02/ 5441 6025
Péterová, Martina Mgr.
Interný doktorand/ Oddelenie literárnej histórie
Martina.Peterova@savba.sk
Rišková, Lenka Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
lenka.riskova@gmail.com
Schmarcová, Ľubica Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
lubica.schmarcova@gmail.com
Taranenková, Ivana Mgr., PhD.
Riaditeľka
Ivana.Taranenkova@savba.sk 02/ 5441 6025
Vaneková, Oľga Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
Olga.Vanekova@savba.sk
Vráblová, Timotea Mgr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
timotea.vrablova@gmail.com
Zlejšia, Barbora Mgr.
Interná doktorandka/ Oddelenie literárnej histórie
bzlejsia@gmail.com