Oddelenie literárnej histórie

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Badžgoňová, Katarína Mgr.
Interná doktorandka / Oddelenie literárnej histórie
katarina.badzgonova@savba.sk
Barborík, Vladimír doc. Mgr., CSc.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
Vladimir.Barborik@savba.sk
Braxatoris, Martin Mgr., PhD.
vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Martin.Braxatoris@savba.sk
Brtáňová, Erika doc. PhDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Erika.Brtanova@savba.sk
Bystrzak, Magdalena Mgr., Ph.D.
Vedecká tajomníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
magdalena.bystrzak@savba.sk 02/ 5441 6025
Csiba, Karol Mgr., PhD.
Samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
csiba0@gmail.com
Cupanová, Katarína Mgr.
Interná doktorandka / Oddelenie literárnej histórie
katarina.cupanova@savba.sk
Habaj, Michal Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
michalhabaj@gmail.com
Mikulová, Marcela PhDr., DrSc.
vedúca vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
Marcela.Mikulova@savba.sk
Mravcová, Vladimíra Mgr.
Interná doktorandka / Oddelenie literárnej histórie
vladimira.mravcova@savba.sk
Nádaskay, Viliam Mgr.
Interný doktorand / Oddelenie literárnej histórie
viliam.nadaskay@savba.sk
Palkovičová, Eva Mgr.
Interná doktorandka / Oddelenie literárnej histórie
eva.palkovicova@savba.sk
Passia, Radoslav Mgr., Ph.D.
Zástupca riaditeľky / samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
Radoslav.Passia@savba.sk 02/ 5441 6025
Schmarcová, Ľubica Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
lubica.schmarcova@gmail.com
Taranenková, Ivana Mgr., PhD.
Riaditeľka
Ivana.Taranenkova@savba.sk 02/ 5441 6025
Vráblová, Timotea Mgr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
timotea.vrablova@gmail.com