Projects

National

Nové otázky k naturizmu.
New questions about naturism.
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2026
Hyperlexikón – Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov
Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts
Program: SRDA
Project leader: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
Emócie v literatúre: kognitívnovedný pohľad
Emotions in literature from perspective of cognitive literary studies.
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Kognitívne orientovaná literárna veda. Teórie a príkladové štúdie zo slovenskej literatúry
Cognitively Oriented Literary Studies. Theory and Showcase Studies from Slovak Literature
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
Kognícia – Kognitívne skúmanie literatúry, umenia a ľudskej mysle
Cognitive Research in Literature, Arts and Human Mind
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2013
Kognitívne aspekty modernistickej prózy
Cognitive aspects of modernistics prose
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009