Conferences

Textologický seminár

Venue: Filozofická fakulta UKF v Nitre
Date: 15.10.2020 – 15.10.2020
Contact person: Mgr. Martin Navrátil PhD. (Martin.Navratil@savba.sk)

Literature – City – Bratislava (after 1918)

Venue: Bratislava
Date: 05.11.2020 – 05.11.2020
http://www.uslit.sav.sk/wp-content/uploads/2020/02/konferencia_propoz%C3%ADcie-Literat%C3%BAra_mesto_Bratislava.pdf

Kázne a reči II.

Venue: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Date: 10.11.2020 – 11.11.2020
Contact person: doc. PhDr. Erika Brtáňová CSc. (Erika.Brtanova@savba.sk)

„Pustiť sa cestou nevychodenou.“ Alžbeta Göllnerová-Gwerková (1905 – 1944)

Venue: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Date: 24.11.2020 – 24.11.2020
http://www.uslit.sav.sk/agg_seminar/

Portraying Countryside in Central European Literatures

Venue: Budapest
Date: 26.11.2020 – 27.11.2020
http://www.uslit.sav.sk/zobrazenie-vidieka-v-stredoeuropskej-literature/