Conferences

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2020 – 2021

Venue: Bratislava
Date: 29.03.2022 – 29.03.2022
Contact person: Mgr. Radoslav Passia Ph.D. (Radoslav.Passia@savba.sk)

Autori, diela, kontexty 1822 – 2022 pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Francisciho (1822 – 1905), Jána Kalinčiaka (1822 – 1871), Janka Kráľa (1822 – 1876) a Jána Palárika (1822 – 1870) a 150. výročia úmrtia Andreja Sládkoviča (1820 – 1872)

Venue: Bratislava
Date: 05.05.2022 – 06.05.2022
Contact person: Mgr. Dana Hučková CSc. (Dana.Huckova@savba.sk)

Deväťdesiate v literatúre

Venue: Bratislava
Date: 16.06.2022 – 17.06.2022
Contact person: Mgr. Ivana Taranenková PhD. (Ivana.Taranenkova@savba.sk)

Zviera v slovenskej poézii

Venue: Bratislava
Date: 09.09.2022 – 09.09.2022
Contact person: Mgr. Ivana Hostová PhD. (Ivana.Hostova@savba.sk)

Česko-slovenské konfrontácie

Venue: Ostrava (ČR)
Date: 14.09.2022 – 14.09.2022
Contact person: Mgr. Ivana Taranenková PhD. (Ivana.Taranenkova@savba.sk)

Literárnohistorické kolokvium: Autor a kontext v interpretácii diel staršej slovenskej literatúry

Venue: Bratislava
Date: 27.09.2022 – 27.09.2022
Contact person: Mgr. Lenka Rišková PhD. (lenka.riskova@gmail.com)

Štefan Krčméry redivivus 2022

Venue: Bratislava
Date: 04.10.2022 – 04.10.2022
Contact person: Mgr. Dana Hučková CSc. (Dana.Huckova@savba.sk)

Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície

Venue: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Date: 18.10.2022 – 18.10.2022
Contact person: Mgr. Ivana Taranenková PhD. (Ivana.Taranenkova@savba.sk)

Textologický seminár III

Venue: Nitra
Date: 22.11.2022 – 22.11.2022
Contact person: Mgr. Martin Navrátil PhD. (Martin.Navratil@savba.sk)