Conferences

Zviera v slovenskej poézii

Venue: Bratislava
Date: 09.09.2022 – 09.09.2022
Contact person: Mgr. Ivana Hostová PhD. (Ivana.Hostova@savba.sk)

Česko-slovenské konfrontácie

Venue: Ostrava (ČR)
Date: 14.09.2022 – 14.09.2022
Contact person: Mgr. Ivana Taranenková PhD. (Ivana.Taranenkova@savba.sk)

Literárnohistorické kolokvium: Autor a kontext v interpretácii diel staršej slovenskej literatúry

Venue: Bratislava
Date: 27.09.2022 – 27.09.2022
Contact person: Mgr. Lenka Rišková PhD. (lenka.riskova@gmail.com)

Štefan Krčméry redivivus 2022

Venue: Bratislava
Date: 04.10.2022 – 04.10.2022
Contact person: Mgr. Dana Hučková CSc. (Dana.Huckova@savba.sk)

Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície

Venue: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Date: 18.10.2022 – 18.10.2022
Contact person: Mgr. Ivana Taranenková PhD. (Ivana.Taranenkova@savba.sk)

Textologický seminár III

Venue: Nitra
Date: 22.11.2022 – 22.11.2022
Contact person: Mgr. Martin Navrátil PhD. (Martin.Navratil@savba.sk)

Sermons and speeches III. Sermons and speeches and their perception

Venue: Bratislava
Date: 08.12.2022 – 09.12.2022
Contact person: doc. PhDr. Erika Brtáňová CSc. (Erika.Brtanova@savba.sk)