Conferences

Critical reflection of Slovak Literature 2020

Venue: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Date: 21.04.2020 – 21.04.2020
http://www.uslit.sav.sk/pozvanka-na-lkr-2019/

Peter Pištanek and the Wild Nineties

Venue: Bratislava
Date: 14.05.2020 – 15.05.2020
Contact person: Mgr. Ivana Taranenková PhD. (Ivana.Taranenkova@savba.sk)

Portraying Countryside in Central European Literature

Venue: Bratislava
Date: 28.05.2020 – 29.05.2020
Contact person: Mgr. Dana Hučková CSc. (Dana.Huckova@savba.sk)

Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície I. : Identita

Venue: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Date: 18.06.2020 – 18.06.2020
Contact person: Mgr. Ivana Taranenková PhD. (Ivana.Taranenkova@savba.sk)

Česko-slovenské konfrontácie 2020

Venue: Ostrava, Česká republika
Date: 10.09.2020 – 10.09.2020
Contact person: Mgr. Ivana Taranenková PhD. (Ivana.Taranenkova@savba.sk)

Portraying Countryside in Central European Literatures

Venue: Budapest
Date: 17.09.2020 – 18.09.2020
http://www.uslit.sav.sk/zobrazenie-vidieka-v-stredoeuropskej-literature/

Textologický seminár

Venue: Filozofická fakulta UKF v Nitre
Date: 15.10.2020 – 15.10.2020
Contact person: Mgr. Martin Navrátil PhD. (Martin.Navratil@savba.sk)

Literature – City – Bratislava (after 1918)

Venue: Bratislava
Date: 05.11.2020 – 05.11.2020
http://www.uslit.sav.sk/wp-content/uploads/2020/02/konferencia_propoz%C3%ADcie-Literat%C3%BAra_mesto_Bratislava.pdf

Kázne a reči II.

Venue: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Date: 10.11.2020 – 11.11.2020
Contact person: doc. PhDr. Erika Brtáňová CSc. (Erika.Brtanova@savba.sk)

„Pustiť sa cestou nevychodenou.“ Alžbeta Göllnerová-Gwerková (1905 – 1944)

Venue: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Date: 24.11.2020 – 24.11.2020
http://www.uslit.sav.sk/agg_seminar/