Conferences

Štefan Krčméry redivivus

Venue: Bratislava
Date: 23.05.2024 – 23.05.2024
Contact person: Mgr. Dana Hučková CSc. (Dana.Huckova@savba.sk)

Czech-Slovak Confrontations XIX

Venue: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.. Bratislava
Date: 12.09.2024 – 13.09.2024
Contact person: Mgr. Ivana Taranenková PhD. (Ivana.Taranenkova@savba.sk)

Czech as a Literary Language in the Era of National Movements (Interdisciplinary Conference on the 200th Anniversary of Jan Kollar\’s Slavy dcera

Venue: Prague
Date: 19.09.2024 – 20.09.2024
Contact person: Mgr. Martin Braxatoris PhD. (Martin.Braxatoris@savba.sk)

Ideme ďalej. Ivan Štrpka a jeho dielo v slovenskej literatúre a kultúre

Venue: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Date: 19.09.2024 – 19.09.2025
Contact person: Mgr. Ivana Hostová PhD. (Ivana.Hostova@savba.sk)

Position of modernism

Venue: Bratislava
Date: 03.10.2024 – 03.10.2024
Contact person: Mgr. Michal Habaj PhD. (michalhabaj@gmail.com)

Fragment v slovenskej poézii

Venue: Bratislava
Date: 08.10.2024 – 08.10.2024
Contact person: Mgr. Ivana Hostová PhD. (Ivana.Hostova@savba.sk)

Prezentácia autorského subjektu v staršej slovenskej literatúre

Venue: Bratislava
Date: 25.11.2024 – 25.11.2024
Contact person: Mgr. Lenka Rišková PhD. (lenka.riskova@gmail.com)

Doktorandská konferencia literárnovednej slovakistiky

Venue: ÚSlL SAV, Bratislava
Date: 05.12.2024 – 05.12.2024
Contact person: Mgr. Eva Palkovičová PhD. (eva.palkovicova@savba.sk)