Conferences

„Ak ťa lákajú darebáci…“ (vedecký seminár ku recepcii kontroverzných spisovateľov)

Venue: Bratislava
Date: 28.09.2021 – 28.09.2021
Contact person: Mgr. Viliam Nádaskay (viliam.nadaskay@savba.sk)

Kontexty modernizmu

Venue: Bratislava
Date: 14.10.2021 – 14.10.2021
Contact person: Mgr. Michal Habaj PhD. (michalhabaj@gmail.com)

Ladislav Grosman in the Perspective of 2021

Venue: Bratislava
Date: 21.10.2021 – 21.10.2021
http://www.uslit.sav.sk/pozvanka-na-odborny-seminar-ladislav-grosman-z-perspektivy-2021/

Pomedzia a demarkačné línie v slovenskej poézii

Venue: Bratislava
Date: 08.11.2021 – 09.11.2021
http://www.uslit.sav.sk/pozvanka-na-konferenciu-pomedzia-a-demarkacne-ciary/

Textologický seminár 2021

Venue: Bratislava
Date: 18.11.2021 – 18.11.2021
http://www.uslit.sav.sk/textologicky-seminar-i/

Poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre

Venue: Bratislava
Date: 30.11.2021 – 30.11.2021
Contact person: prof. PhDr. Peter Zajac DrSc. (pzaj46@gmail.com)

Peter Pištanek and the Wild Nineties

Venue: Bratislava
Date: 14.05.2022 – 15.05.2022
Contact person: Mgr. Ivana Taranenková PhD. (Ivana.Taranenkova@savba.sk)

Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície I. : Identita

Venue: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Date: 18.06.2022 – 18.06.2022
Contact person: Mgr. Ivana Taranenková PhD. (Ivana.Taranenkova@savba.sk)