Conferences

Telo a telesnosť v slovenskej poézii.

Venue: Bratislava
Date: 26.09.2023 – 26.09.2023
Contact person: Mgr. Ivana Hostová PhD. (Ivana.Hostova@savba.sk)

Identity and memory in Literature (Slovak literature in Serbia)

Venue: Bratislava
Date: 28.09.2023 – 28.09.2023
Contact person: Mgr. Dana Hučková CSc. (Dana.Huckova@savba.sk)

Textologický seminár III

Venue: Bratislava
Date: 17.10.2023 – 17.10.2023
Contact person: Mgr. Martin Navrátil PhD. (Martin.Navratil@savba.sk)

Trans- (theory), inter- (theory), meta- (theory) as current impulses of literary criticism

Venue: Bratislava
Date: 25.10.2023 – 27.10.2023
Contact person: Mgr. Dana Hučková CSc. (Dana.Huckova@savba.sk)

2. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky Bratislava

Venue: Bratislava
Date: 20.11.2023 – 24.11.2023
Contact person: Mgr. Radoslav Passia Ph.D. (Radoslav.Passia@savba.sk)

Štefan Krčméry redivivus

Venue: Bratislava
Date: 01.02.2024 – 01.02.2024
Contact person: Mgr. Dana Hučková CSc. (Dana.Huckova@savba.sk)