Conferences

Portraying Countryside in Central European Literature

Venue: Bratislava
Date: 21.01.2021 – 21.01.2021
Contact person: Mgr. Dana Hučková CSc. (Dana.Huckova@savba.sk)

„Pustiť sa cestou nevychodenou.“ Alžbeta Göllnerová-Gwerková (1905 – 1944)

Venue: Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Date: 28.01.2021 – 28.01.2021
http://www.uslit.sav.sk/agg_seminar/

Portraying Countryside in Central European Literatures

Venue: Budapest
Date: 15.04.2021 – 15.04.2021
http://www.uslit.sav.sk/zobrazenie-vidieka-v-stredoeuropskej-literature/