PhD study

Study area:  2.1.27 Slovak Language and Literature
Study programme:  Slovak Literature.
PhD studies are carried out in collaboration with Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava.

Internal PhD students:

Mgr. Viliam Nádaskay (since 2017)
Topic: Socialistický realizmus: dejiny a transformácie pojmu v kontexte slovenskej literatúry
Supervisor: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Vladimíra Mravcová (since 2017)
Topic: Prózy „citovej výchovy“: sentimentálna línia slovenskej prózy od začiatku 60. rokov 20. storočia (Šikula, Zelinka, raný Vilikovský, Kužel…)
Supervisor: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Katarína Cupanová (since 2017)
Topic: Dráma Slovenskej moderny
Supervisor: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Mgr. Eva Palkovičová (since 2018)
Topic: Stratégie literárnej reprezentácie každodennosti v slovenskej próze 19. storočia
Supervisor: Mgr. Ivana Taranenková, PhD.

Mgr. Katarína Badžgoňová (since 2018)
Topic: Reprezentácie urbanity v slovenskej próze po roku 1989
Supervisor: Mgr. Radoslav Passia, PhD.