PhD study

Study area: Philology
Study programme:  Slovak Literature
PhD studies are carried out in collaboration with Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava.
More information about doctoral studies at the Slovak Academy of Sciences.

 

Internal PhD students:

Mgr. Barbora Zlejšia (since 2021)

Topic: Lyrická próza Štefana Krčméryho / Lyrical Prose by Štefan Krčméry

Supervisor: Mgr. Dana Hučková, CSc.

 

Mgr. Martina Péterová (since 2021)

Topic: Marxistické literárno-teoretické koncepcie v slovenskej literatúre tridsiatych rokov 20. storočia / Marxist Literary Theoretical Concepts in Slovak Literature of the 1930s

Supervisor: Mgr. Michal Habaj, PhD.

 

Mgr. Romana Kališová (since 2022)

Topic: Lyrický subjekt v poézii slovenskej moderny / The Lyrical Subject in the Poetry of Slovak Modernism

Supervisor: Mgr. Dana Hučková, CSc.

 

External PhD students:

Mgr. Ľudmila Horká  (since 2018)
Topic: Stvárnenie emócií v krátkej próze Mila Urbana / The Representation of Emotions in Milo Urban's Short Prose
Supervisor: Mgr. Karol Csiba, PhD.

Mgr. Petra Nagyová (since 2020)
Topic: Žena v naturizme / Woman in Naturism
Supervisor: PhDr. Jana Kuzmíková, CSc.