Online database

Publications in 2023

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
  • BARBORÍK, VladimírBYSTRZAK, Magdalena. Modernizácia kritikou: Hamaliar, Chorváth, Bor a Matuška [Modernization by criticism: Hamaliar, Chorváth, Bor a Matuška]. Recenzenti Martin Golema, Pavel Janoušek. Prvé vydanie. Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023. 150 strán. Dostupné na internete: <BA140>. ISBN ISBN 978-80-8119-151-0 Type: AAB
  • MATEJOVIČ, Pavel. Jelena Paštéková a múzy Pavla Branka : iekoľko disparátnych poznámok) [Jelena Paštéková and the muses of Pavel Branko]. In Jelena Paštéková : medzi literatúrou a filmom. Prvé vydanie. – Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2023, s. 19-23. ISBN 978-80-85187-97-7. Type: ABD
  • PRUŠKOVÁ, Zora. Paštékovej Laloha alebo niečo o pravidlách nenáhodných stretnutí. In Jelena Paštéková : medzi literatúrou a filmom. Prvé vydanie. – Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2023, s. 10-13. ISBN 978-80-85187-97-7. Type: ABD