Projects

National

Modernizmus a modernizmy. Variácie, tranzície, prieniky
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Duration: 1.1.2024 – 31.12.2027
DISPRO – Digitálna zbierka slovenskej prózy
Digital Collection of Slovak Prose
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Navrátil Martin, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
Modernizmus v slovenskej literatúre II
Modernism in Slovak Literature II
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť
Textological and editorial research of selected editions of poetry collections published since the second mid-20th century to the present
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Navrátil Martin, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021