Projects

National

Modernizmus a modernizmy. Variácie, tranzície, prieniky
-
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Modernizmus v slovenskej literatúre II
Modernism in Slovak Literature II
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Poetika slovenskej literatúry po r. 1945
-
Program: VEGA
Project leader: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019
Autor a subjekt II. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
-
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Duration: 1.1.2013 - 31.12.2015
Autor a subjekt - Autor a subjekt I. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
Author and Subject I. Forms of authorship and subjectivity in Slovak literature
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Duration: 1.1.2010 - 31.12.2012
Kapitoly z poetiky detektívneho žánru
Chapters from detective genre poetics
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Horváth Tomáš, PhD.
Duration: 1.1.2007 - 31.12.2009