Projects

National

Normalizácia v slovenskej literatúre: mechanizmy, aktéri, tvorba.
Normalization in Slovak Literature: Mechanisms, Actors, Production.
Program: VEGA
Project leader: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
DISPRO - Digitálna zbierka slovenskej prózy
Digital Collection of Slovak Prose
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Navrátil Martin, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Národnoobrodenecké reprezentácie - mody realizácie, transgresie a tranzície
National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia
-
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Bystrzak Magdalena, Ph.D.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020
Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia
Textual figurations of Slovak literature of the 19th century
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019