Projects

National

Modernizmus a modernizmy. Variácie, tranzície, prieniky
-
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
LIPCES - Literatúra v procesoch kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej komunity v Srbsku
Literature in a processes of cultural-ethnic self-identification of the Slovak community in Serbia
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.3.2022 - 31.12.2023
Modernizmus v slovenskej literatúre II
Modernism in Slovak Literature II
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia).
Literature Supporting Folk Culturing, Educating and Enlightening (Forms and Changes in Functional Model of Literature in Slovak Literature in the End of the 19th and the First Third of the 20th Century)
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022