Projektová činnosť

Medzinárodné

Ako čítať traktát
How to read a tract
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2008 – 28.2.2009

Národné

Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry)
Subject – Intention – Text (Subjects of Poetics of Older Slovak Literature)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí
Neglected Context. Occasional genres in Slovak literature in the 16th – 18th centuries
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2018 – 30.9.2022
Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika
The occasional poetry of Juraj Palkovič, Bohuslav Tablic and Pavel Jozef Šafárik
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Poézia 18. a 19. – Slovenská básnická tvorba na prelome 18. a 19. storočia.
Slovak Poetic Production at the turn of the 18th and 19th centuries
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Bohuslav Tablic a jeho koncepcia básnického umenia
Bohuslav Tablic and his Conception of the Art of Poetic
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
AD FONTES /Zo žánrovej a druhovej problematiky v staršej literárnej kultúre/
Ad fontes / From the genetic problems and a type issues in the older Slovak literatury culture/
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008